Téléphone: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Εγγραφή

Οι αιτήσεις για την προεγγραφή νηπίων ξεκινούν την 1η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Αμέσως μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός των νηπίων που μπορεί να δεχθεί ο Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο, οι υπόλοιπες αιτήσεις που υποβάλλονται καταχωρούνται με σειρά προτεραιότητας από τη Γραμματεία του σχολείου, ώστε να ειδοποιούνται έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι εάν δημιουργηθεί κάποιο κενό μέχρι την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Η Γραμματεία του Νηπιαγωγείου λειτουργεί καθημερινά από το πρωί 7.30 έως και το απόγευμα 16.00. Επίσης κάθε Δευτέρα λειτουργεί και από τις 18.00 έως τις 20.00. Τηλ. Κέντρο: 2104173341 – 2104176845 – 2104119856.

 

Αποδοχή αίτησης εγγραφής

Η αποδοχή της εγγραφής μαθητή/τριας αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου του σχολείου.

 

Τήρηση εσωτερικού κανονισμού

Με την εγγραφή του μαθητή ή της μαθήτριας, ο γονέας ή κηδεμόνας συμφωνεί και αποδέχεται να τηρεί τις αρχές και τους κανονισμούς του Σχολείου. Σημειώνεται ότι κατά την πραγματοποίηση της εγγραφής καταρτίζεται και υπογράφεται σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ Σχολείου και του γονέα ή του κηδεμόνα η οποία λήγει στο τέλος του σχολικού έτους.

 

Μεταφορά μαθητών – δρομολόγια σχολικών λεωφορείων

Η μεταφορά των μαθητών γίνεται για όσους γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να μεταφέρονται με τα σχολικά αυτοκίνητα. Επιδιώκεται με κατάλληλη διάρθρωση των δρομολογίων να μη παραμένουν οι μαθητές για πολύ χρονικό διάστημα στο σχολικό αυτοκίνητο. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού οι περιοχές από τις οποίες έρχονται οι μαθητές μας είναι αυστηρώς καθορισμένες και αναλόγου αποστάσεως.

 

 

Το Νηπιαγωγείο "Birds" ιδρύθηκε και λειτουργεί στον Πειραιά από το 1976. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του στεγάστηκε στο πολύ γνωστό «Μέγαρο Μεταξά», το νεοκλασικό κτήριο που αποτελεί κτίσμα του Γερμανού αρχιτέκτονα Τσίλλερ. Από το 1982 έως σήμερα λειτουργεί σε νεοκλασικό κτήριo της Καστέλας, με άνετο αύλειο χώρο.

Αναγνωρίστηκε σύντομα ως μια διακεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα της χώρας μας. Η εκπαίδευση η οποία παρέχεται βασίζεται σ’ ένα βασικό ελβετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπροσαρμόζεται διαρκώς στις απαιτήσεις της εποχής, και στο επιλεγμένο πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαιδευτικό προσωπικό του.

 

Τόσο το Νηπιαγωγείο – Παιδικός Σταθμός «BIRDS-ΠΟΥΛΙΑ», όσο και το Δημοτικό Σχολείο «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» αποτελούν δυο σύγχρονες σχολικές μονάδες, συνεχώς εξελισσόμενες, οι οποίες λειτουργούν ως μία διαδοχική εκπαιδευτική και παιδαγωγική ενότητα σε διαφορετικά κτήρια με άνετη πρόσβαση στην πόλη του Πειραιά.

Ο εκπαιδευτικός και παιδαγωγικός σχεδιασμός είναι ενιαίος και καλύπτει όλη την περίοδο της προσχολικής-πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του παιδιού από τα 2 ½ έως τα 12 χρόνια του.

Με τη συμφωνία Εκπαιδευτικής Συνεργασίας η οποία υπεγράφη το Δεκέμβριο του 1997 με το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά «Ο Άγιος Παύλος» (SAINT-PAUL), ο ως άνω εκπαιδευτικός και παιδαγωγικός σχεδιασμός εκτείνεται και καλύπτει πλέον όλη τη σχολική εκπαίδευση του παιδιού μέχρι τα 18 του χρόνια. Αυτή η συνεργασία που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στον ελληνικό σχολικό χώρο ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της εποχής και στις σύγχρονες τάσεις που επιβάλλουν, ιδιαίτερα στον πνευματικό, τεχνολογικό και εκπαιδευτικό τομέα, την ένωση δυνάμεων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη παραγωγή του καλύτερου αποτελέσματος. Συνεπώς, τα συνεργαζόμενα σχολεία αποτελούν μια διαδοχική εκπαιδευτική ενότητα που περιλαμβάνει Παιδικό Σταθμό-Νηπιαγωγείο (BIRDS), Δημοτικό Σχολείο (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ) και Γυμνάσιο, Λύκειο.MAN 609

Τα τηλεφωνικά κέντρα και οι γραμματείες των σχολείων («ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» Διστόμου 7-9, 18532 Πειραιάς, «BIRDS\ΠΟΥΛΙΑ» Νικοδήμου 2 & Μαβίλη, 18533, Καστέλα-Πειραιάς) λειτουργούν καθημερινά από το πρωί 7.30 έως το απόγευμα 16.00 (210-4110595-6 και 2104173341, 2104119856). Επίσης, κάθε Δευτέρα η Γραμματεία του Παιδικού Σταθμού-Νηπιαγωγείου «BIRDS/ΠΟΥΛΙΑ» λειτουργεί και από τις 18.00 έως τις 20.00.

Sous-catégories

Το Νηπιαγωγείο ″BIRDS″ εκτός από τη συγκεκριμένη ύλη του αναλυτικού προγράμματος – πρώτη γραφή, προγραφικές ασκήσεις, ζωγραφική, χειροτεχνία, ανάπτυξη του προφορικού λόγου κλπ- προετοιμάζει ψυχοπνευματικά το παιδί για να δεχθεί τη γνώση στο Δημοτικό σχολείο.

Φροντίζει δηλαδή να περάσουν τα νήπια ομαλά και σταθερά απ’ τη νηπιακή στη σχολική ηλικία, χωρίς εκτροπές και δυσκολίες. Ειδικότερα καλλιεργούν τον ψυχοπνευματικό κόσμο του παιδιού (Μουσική, Μουσικά όργανα, Μουσικοκινητική αγωγή) και βοηθούν και τη σωματική του ανάπτυξη με αθλητικές δραστηριότητες (ρυθμική, μπαλέτο, γυμναστική).

Φροντίζουμε ακόμη στο Νηπιαγωγείο ″BIRDS″ τα νήπια να αποκτήσουν αυτονομία, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες να αποδίδουν στις διάφορες εργασίες τους και να χαίρονται το αποτέλεσμα των εργασιών τους, να χαίρονται την επιτυχία τους, στοιχεία απαραίτητα για τη συγκρότηση της προσωπικότητας του παιδιού.

Τέλος για την πραγμάτωση των εκπαιδευτικών στόχων τα ″BIRDS″ αντιμετωπίζουν τα παιδιά το κάθε ένα χωριστά ως μονάδα και όχι ως σύνολο και κυρίως θεωρούν την οργάνωση και τη μεθοδική εργασία βάση για τη σωστή εκπαίδευση.

designed by

© 2019 L’école primaire PÉDAGOGIKI