Το Νηπιαγωγείο ″BIRDS″ εκτός από τη συγκεκριμένη ύλη του αναλυτικού προγράμματος – πρώτη γραφή, προγραφικές ασκήσεις, ζωγραφική, χειροτεχνία, ανάπτυξη του προφορικού λόγου κλπ- προετοιμάζει ψυχοπνευματικά το παιδί για να δεχθεί τη γνώση στο Δημοτικό σχολείο.

Φροντίζει δηλαδή να περάσουν τα νήπια ομαλά και σταθερά απ’ τη νηπιακή στη σχολική ηλικία, χωρίς εκτροπές και δυσκολίες. Ειδικότερα καλλιεργούν τον ψυχοπνευματικό κόσμο του παιδιού (Μουσική, Μουσικά όργανα, Μουσικοκινητική αγωγή) και βοηθούν και τη σωματική του ανάπτυξη με αθλητικές δραστηριότητες (ρυθμική, μπαλέτο, γυμναστική).

Φροντίζουμε ακόμη στο Νηπιαγωγείο ″BIRDS″ τα νήπια να αποκτήσουν αυτονομία, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες να αποδίδουν στις διάφορες εργασίες τους και να χαίρονται το αποτέλεσμα των εργασιών τους, να χαίρονται την επιτυχία τους, στοιχεία απαραίτητα για τη συγκρότηση της προσωπικότητας του παιδιού.

Τέλος για την πραγμάτωση των εκπαιδευτικών στόχων τα ″BIRDS″ αντιμετωπίζουν τα παιδιά το κάθε ένα χωριστά ως μονάδα και όχι ως σύνολο και κυρίως θεωρούν την οργάνωση και τη μεθοδική εργασία βάση για τη σωστή εκπαίδευση.

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

Sous-catégories

Από τον Παιδικό Σταθμό ″BIRDS″ τα νήπια εντάσσονται σε ένα πλήρες, αντίστοιχο για την ηλικία τους, εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο τα βοηθά να αναπτύξουν όλες εκείνες τις δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για την ομαλή μετάβαση στο προσχολικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.

Στο Νηπιαγωγείο ″BIRDS″, η ύλη του αναλυτικού προγράμματος του υπουργείου Παιδείας εμπλουτίζεται με ένα εκπαιδευτικό υλικό του σχολείου που αφορά στη διδασκαλία των προγραφικών ασκήσεων, των προμαθηματικών εννοιών, τη ζωγραφική, τη χειροτεχνία, και στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Φροντίζει δηλαδή να περάσουν τα νήπια ομαλά και σταθερά απ’ τη νηπιακή στη σχολική ηλικία, χωρίς εκτροπές και δυσκολίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται η Μουσική Παιδεία, η Γυμναστική ο Χορός (Ρυθμική και Μπαλέτο), η Κηπουρική και γενικότερα η περιβαλλοντική εκπαίδευση με σκοπό την καλύτερη δυνατή καλλιέργεια του ψυχοπνευματικού κόσμου των παιδιών.

Φροντίζουμε ακόμη στο Νηπιαγωγείο ″BIRDS″ τα νήπια να αποκτήσουν αυτονομία, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες να αποδίδουν στις διάφορες εργασίες τους και να χαίρονται το αποτέλεσμα των εργασιών τους, να χαίρονται την επιτυχία τους, στοιχεία απαραίτητα για τη συγκρότηση της προσωπικότητας του παιδιού.

Τέλος για την πραγμάτωση των εκπαιδευτικών στόχων τα ″BIRDS″ αντιμετωπίζουν τα παιδιά το κάθε ένα χωριστά ως μονάδα και όχι ως σύνολο και κυρίως θεωρούν την οργάνωση και τη μεθοδική εργασία βάση για τη σωστή εκπαίδευση.